ADDRESS & CONTACT AT LOCATION IN CHINA

OKE Plastic (Zhangjiagang) Co. Ltd.
Jing 2 Jinger Road Jangse2
15600 Zhangjiagang City

China

Phone: +86 512 58105691
Fax: +86 512 58105699
info(at)oke.de

CONTACT PERSON AT OKE IN CHINA

COMPETENCES IN CHINA