ADDRESS & CONTACT AT LOCATION IN CHINA

OKE Plastic China Co. Ltd.
Jing er Road near No. 58
Zhengxing Road
Yangshe Town, 215600
Zhangjiagang City

China

Phone: +86 512 58105691
Fax: +86 512 58105699
info(at)oke.de

CONTACT PERSON AT OKE IN CHINA

COMPETENCES IN CHINA