ADRESSE & KONTAKT AM STANDORT IN CHINA

OKE Plastic China Co. Ltd.
Jing er Road near No. 58
Zhengxing Road
Yangshe Town, 215600
Zhangjiagang City

China

Telefon: +86 512 58105691
Telefax: +86 512 58105699
info(at)oke.de

ANSPRECHPARTNER BEI OKE IN CHINA

KOMPETENZEN IN CHINA